Toepassingen tracing voor industrie

Tracing voor Industriebedrijven

Wilt u weten hoe onze hoogwaardige tracingkabels kunnen worden toegepast binnen uw bedrijf? Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Vorstbeveiliging

Voor vorstbeveiliging van aan- en afvoerleiding(en), tanks en containers voor water, vloeistoffen, voedings-middelen en olie, worden diverse verwarmingskabels toegepast, zoals:

Op temperatuur houden/brengen

Voor het op temperatuur houden/brengen van aan- en afvoerleidingen, tanks en containers voor water, vloeistoffen, voedingsmiddelen, gassen, olie en bitumen, worden diverse verwarmingskabels toegepast, zoals:

Explosieveilige toepassingen

Voor explosieveilige toepassingen, wordt met name toegepast:

Temperatuurregeling- en bewaking

Thermostaten en regelpanelen

Tracing toebehoren

Montagebrackets en toebehoren voor tracingkabels