Op temperatuur houden

Voor het op temperatuur houden of brengen van aan- en afvoerleiding(en), tanks en containers voor water, vloeistoffen, voedings-middelen en olie, worden diverse verwarmingskabels toegepast, zoals:

Zelflimiterende verwarmingskabel

Algemeen:
Onze zelflimiterende verwarmingskabel wordt met name toegepast in de industrie en woning- en utiliteitsbouw, voor vorstbeveiliging en het op temperatuur houden van leidingen, tanks, afsluiters, (dak)goten, etc.. De kabel kan ter plaatse op lengte geknipt worden. Tevens zijn veel van onze zelflimiterende kabels geschikt voor toepassing in een explosiegevaarlijke omgeving.

Werking:
Zelflimiterende verwarmingskabels bestaan uit twee parallelle aders die zijn ingebed in een speciale kunststof laag vermengd met een hoeveelheid koolstofdeeltjes. Bij stijging van de temperatuur zet de kunststof laag uit waardoor de afstand tussen de koolstofdeeltjes wordt vergroot. Hierdoor neemt de weerstand toe en daalt het vermogen. Bij afkoeling keert dit proces zich om en zal het vermogen van de kabel weer stijgen. We maken onderscheid in een aantal typen zelflimiterende verwarmingskabel, met ieder zijn eigen specifieke eigenschap(pen).

Soorten zelflimiterende verwarmingskabel:

Alle onderstaande zelflimiterende verwarmingskabels zijn UV-bestendig.

Traceco

Deze kabel is zeer geschikt voor vorstbeveiliging en het op een lage temperatuur houden van o.a. leidingen, tanks, afsluiters en (dak)goten in de industrie en woning- en utiliteitsbouw.
10W/m@+10°C, 20W/m@+10°C, 30W/m@+10°C, 40W/m@+10°C

Traceco-15

Deze kabel heeft dezelfde eigenschappen als de TRACECO kabel, echter is een stuk smaller.
12W/m@+10°C

Dit product is beschikbaar op aanvraag.

Traceco-W

Voor toepassingen bij gemiddelde temperaturen (ca. +65°C). Ideaal voor het op temperatuur houden van vetleidingen of heetwaterleidingen ter voorkoming van legionella.
9W/m@+55°C, 13W/m@+65°C

ESR-R

Deze ronde kabel wordt met name toegepast in koel(vries) ruimtes om te voorkomen dat (schuif)deuren vastvriezen.
27W/m@0°C, 38W/m@0°C

Dit product is beschikbaar op aanvraag.

ESR-BOT

Deze kabel wordt net als de TRACECO kabel toegepast voor vorstbeveiliging echter is voorzien van een fluorpolymeer beschermingsmantel. Hierdoor is deze kabel beter bestand tegen chemicaliën en mechanische belasting. Een extra isolatielaag verbonden met het verwarmingselement verhoogt de elektrische isolatie en biedt extra bescherming tegen vocht.
10W/m@+10°C, 15W/m@+10°C, 20W/m@+10°C, 25W/m@+10°C, 33W/m@+10°C

ESR-H-BOT

Dit is een hoog temperatuur (+120°C / +200°C) verwarmingskabel met een fluorpolymeer beschermingsmantel. Deze kabel is prima geschikt voor vorstbeveiliging en het op temperatuur houden van bijv. leidingen tot een temperatuur van +120°C en kan worden toegepast op leidingen die op hoge temperatuur met stoom gereinigd worden (max 200°C). De fluorpolymeer buitenmantel zorgt voor een goede chemische bestendigheid.
15W/m@+10°C, 30W/m@+10°C, 45W/m@+10°C, 60W/m@+10°C

ESR-S-BOA

Deze verwarmingskabel is speciaal ontwikkeld voor toepassing direct in (drinkwater)leidingen en algemeen in de voedingsindustrie. De buitenmantel is geschikt voor direct contact met voedingsmiddelen en drinkwater.
10W/m@+10°C, 15W/m@+10°C, 18W/m@+10°C

Dit product is beschikbaar op aanvraag.

Contant vermogen verwarmingskabel

Algemeen:
Onze constant vermogen verwarmingskabel wordt met name toegepast in de industrie en woning- en utiliteitsbouw, voor vorstbeveiliging en het op temperatuur houden van leidingen, tanks, afsluiters, (dak)goten, etc.. De constant vermogen verwarmingskabel levert t.o.v zelflimiterende verwarmingskabel altijd hetzelfde vermogen.

Werking:
Constant vermogen verwarmingskabel bestaat uit twee parallelle aders met daaromheen isolatiemateriaal. Om het isolatiemateriaal is een weerstandsdraad gewikkeld die om een bepaalde lengte (1 of 1,8m) contact maakt met de onderliggende stroom voerende aders. Hierdoor ontstaan er allemaal gelijkwaardige parallelle weerstanden (verwarming circuits met een lengte van 0,7 – 1,75m). Deze kabel kan op maat worden geknipt. Waar men de kabel afknipt, onderbreekt men ook een verwarmingscircuit, waardoor dat stuk tot aan het volgende verwarmingscircuit koud blijft.

We maken onderscheid in een aantal typen constant vermogen verwarmingskabel, met ieder zijn eigen specifieke eigenschap(pen).

Soorten constant vermogen verwarmingskabel:

ELP-P

Deze kabel wordt toegepast voor vorstbeveiliging en het op temperatuur houden van leidingen en tanks op lage temperatuur (max. +40°C). Deze kabel heeft een thermoplastische buitenmantel.
10W/m (verwarmingscircuits van 1,0m)

Dit product is beschikbaar op aanvraag.

ELP-S

Deze kabel wordt toegepast voor vorstbeveiliging en het op temperatuur houden van leidingen en tanks op lage en gemiddelde temperatuur (105 – 160°C). Deze kabel heeft een siliconen buitenmantel.
10W/m, 15W/m, 20W/m, 30W/m (verwarmingscircuits van 1,0m)

Dit product is beschikbaar op aanvraag.

ELP-A

Deze kabel wordt toegepast voor het op temperatuur houden van leidingen en tanks op hoge temperatuur (tot +250°C). Deze kabel heeft een PFA buitenmantel en is heeft daardoor een hoge chemische bestendigheid en kan worden toegepast op leidingen die op hoge temperatuur met stoom gereinigd worden.
10W/m, 20W/m, 30W/m, 40W/m (verwarmingscircuits van 1,8m)

Dit product is beschikbaar op aanvraag.

Mineraal geïsoleerde verwarmingskabel

Algemeen:

Onze mineraal geïsoleerde verwarmingskabel wordt met name toegepast in de industrie, voor het op temperatuur houden en brengen van leidingen, tanks, containers, etc.. Mineraal geïsoleerde verwarming kabels zijn de meest robuuste verwarmingskabels die er zijn. De mineraal geïsoleerde verwarmingskabel is een seriekabel met een vaste weerstand per meter, waardoor afhankelijk van de lengte een bepaald vermogen wordt verkregen. E.e.a. wordt voor elke toepassing specifiek ontworpen.

Mineraal geisoleerde verwarmingskabel

Werking:

De verwarmingskabels bestaan uit een stevige verwarmingsspiraal ingebed in een verdichte minerale isolatie. De MI kabels zijn geschikt voor zeer hoge temperaturen en zijn beschikbaar in hoge wattages. Omdat de MI-kabels bestaan uit een serie weerstand, kan vrijwel elke configuratie m.b.t. wattage / voltage / kabellengte worden geproduceerd binnen de fysieke operationele grenzen van de kabel.

Zeer hoge werktemperaturen:

De verwarmingskabel kan tot een temperatuur van +600°C voor de RVS uitvoeringen en zelfs tot +1000°C voor de Inconel uitvoeringen. We leveren de kabels met 1 of 2 weerstanddraden.
Standaard gebruiken we één weerstanddraad van NiCr 8020, met magnesium oxide als isolatie en RVS of Incoloy mantel.

Indien gewenst kunnen we de mineraal geïsoleerde verwarmingskabel ook door onze monteur(s) op locatie komen monteren en eventueel e.e.a. isoleren.