Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Verzending:
De bestellingen worden belast met EUR 10,50 transport- en verpakkingskosten (excl. BTW). Dit is voor Nederland, Belgie en Duitsland. Daarbuiten gelden andere verzendkosten. Neem hiervoor contact op met Enon.

Email: inspire@enon.nl
Telefoon: 024-645 58 88

Retourneren:

U heeft als consument, na ontvangst van uw bestelling, 14 dagen bedenktijd om te beoordelen of u het toegezonden product wilt houden. Als u besluit de overeenkomst te ontbinden, dan verzoeken wij u het bestelde product(en) binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Enon zal het volledige aankoopbedrag exclusief verpakkings- en transportkosten binnen 10 werkdagen crediteren indien het product voldoet aan onderstaande retourvoorwaarden.

Retourvoorwaarden:

 • Indien het product niet is gebruikt en niet is beschadigd of vervuilt dan wordt 100% van het aankoopbedrag gecrediteerd (exclusief verpakkings- en transportkosten).
  De kosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening. (let op voor pakketjes onder de 30kg zijn deze kosten ca. EUR 7,00- ….. EUR 11,00). Boven de 30kg, of voor lange producten moet men rekening houden met hogere kosten.
 • Indien het product is gebruikt, maar geen gebruikssporen heeft en niet is beschadigd of vervuilt dan wordt een deel tot max. 75% van het aankoopbedrag gecrediteerd (exclusief verpakkings- en transportkosten). E.e.a. is afhankelijk van het type product en de status van het product.

Uitzonderingen:

 • In het geval van producten met buiselementen, deze slaan meestal blauw uit indien ze worden gebruikt of kunnen zijn verontreinigd. Deze elementen worden niet teruggenomen.
 • Indien het aangeschafte product, speciaal voor u is besteld of geproduceerd, dan kan het niet worden geretourneerd.
 • Als u bij ons verwarmingskabel koopt die wij op maat moeten knippen dan kan deze niet retour.
 • Indien het product buiten onze schuld is beschadigd en niet meer door ons verkocht kan worden dan zal het product niet worden gecrediteerd.

Verkeerde product ontvangen:

 • U heeft het verkeerde product ontvangen: Het kan voor komen, dat ondanks onze controles u niet het door u bestelde product(en) krijgt toegestuurd. Bij een verkeerd geleverd product dient het product, in originele onbeschadigde en onaangebroken staat binnen 14 dagen na ontvangst te worden geretourneerd, waarna het correcte product naar u verzonden wordt. Mocht er toch nog gebreken geconstateerd worden aan het retour ontvangen product, dan kunnen eventuele kosten doorbelast worden. De verzendkosten zal Enon op zich nemen, behalve indien de bestelling door u foutief is geplaatst.

Voordat u een product kunt retourneren dient u Enon daarvan in kennis te stellen. We informeren u dan hoe het product(en) te retourneren. U kunt ons daarvoor bellen of emailen.

Email: inspire@enon.nl
Telefoon: 024-645 58 88

Het ontvangen product is defect bij levering

Het kan voorkomen dat een product bij levering defect is. In dat geval verzoeken wij u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, ons hierover te berichten. U kunt ons daar voor bellen of emailen.

Email: inspire@enon.nl
Telefoon: 024-645 58 88

Het product dient bovendien na acceptatie binnen 14 dagen na factuurdatum retour te zijn ontvangen door Enon. Het product dient compleet en in originele onbeschadigde staat aan te worden geleverd.
Na ontvangst van het product zal het getest en beoordeeld worden op het opgegeven defect. Enon kan onderzoeks- en handlingskosten in rekening brengen als het defect niet kan worden bevestigd. Voor verdere afhandeling zal het product uiteindelijk binnen redelijk termijn vervangen dan wel gecrediteerd worden.

Garantie

De garantietermijn gaat in vanaf de factuurdatum.
Indien het bestelde product binnen de gestelde garantietermijn (verschilt per product, maar is minimaal 6 maanden na factuurdatum) defect raakt, dan kunt u aanspraak maken op garantie. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Het product raakt buiten uw schuld defect.
 • Het product is niet beschadigt.
 • Er is geen corrosie, beschadiging of verkalking van verwarmingselementen.
 • Er is geen sprake van onjuist gebruik of het niet toepassen van de aanwijzingen in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
 • Wilt u aanspraak maken op garantie, dan kunt ons contact opnemen met Enon:

 

 • Email: inspire@enon.nl
 • Telefoon: 024-645 58 88

Indien er sprake is van een defect dient u het product zelf naar Enon op uw kosten te versturen:

Enon “inspiring in heating”
Bijsterhuizen 3007a
6604 LP WIJCHEN

Enon repareert het product of indien reparatie niet mogelijk is en er is voldaan aan de garantievoorwaarden, dan ontvangt u een nieuw product. Tijdens reparatie ontvangt u geen tijdelijk vervangend product. Als het product gerepareerd of vervangen is, wordt het kosteloos naar u verzonden.

Voor verdere bepalingen, kunt u hier onze verkoop- en leveringsvoorwaarden downloaden.