Tracing voor Speciale Toepassingen

Toepassingen Tracing voor Speciale Toepassingen

Speciale tracingkabels voor bijzondere toepassingen zijn er in 2 soorten.

Montage van Tracing

Montage op locatie: U kunt niet alleen de tracing bij ons aanschaffen, u kunt het ook door ons laten installeren. We komen bij u langs op locatie en bespreken aan de hand van uw wensen of specificatie hoe e.e.a. uitgevoerd moet worden. We bepalen welke verwarmingskabel(s), lengtes, bevestigingsmethoden en thermostaten benodigd zijn.

Montage in onze werkplaats: In het geval een kleine tank dient te worden voorzien van tracing, dan kunnen we dat ook in onze werkplaats doen. Bij kleine stalen of RVS tanks is dat veelal ook handiger omdat we ook aan de tank bevestigingspennen moeten lassen, steunen moeten bevestigen, isolatie aanbrengen, etc.

Soorten Tracing voor Speciale toepassingen

Voor vorstbeveiliging of het op temperatuur houden of zelfs op temperatuur brengen van aan- en afvoerleiding(en), tanks en containers voor water, vloeistoffen, voedings-middelen en olie, worden diverse verwarmingskabels toegepast, zoals:

  • Zelflimiterende hoog temperatuur verwarmingskabel
    Meestal voor het op temperatuur houden bij hoge werktemperaturen met maar weinig tot geen opwarm vermogen.
  • Mineraal geïsoleerde verwarmingskabel
    Wordt toegepast bij erg hoge temperaturen en er veel warmte dient te worden gegenereerd.

Zelflimiterende hoog temperatuur verwarmingskabel

Algemeen:
Onze zelflimiterende hoog temperatuur verwarmingskabel wordt met name toegepast in de industrie, voor het op temperatuur houden of brengen van leidingen, tanks, afsluiters, etc.. De kabel is ook geschikt voor toepassing in een explosiegevaarlijke omgeving.

Werking:
Zelflimiterende verwarmingskabels bestaan uit twee parallelle aders die zijn ingebed in een speciale kunststof laag vermengd met een hoeveelheid koolstofdeeltjes. Bij stijging van de temperatuur zet de kunststof laag uit waardoor de afstand tussen de koolstofdeeltjes wordt vergroot. Hierdoor neemt de weerstand toe en daalt het vermogen. Bij afkoeling keert dit proces zich om en zal het vermogen van de kabel weer stijgen.

ESR-H-BOT Explosieveilige tracing

Dit is een hoog temperatuur (+120°C / +200°C) verwarmingskabel met een fluorpolymeer beschermingsmantel. Deze kabel is prima geschikt voor vorstbeveiliging en het op temperatuur houden van bijv. leidingen tot een temperatuur van +120°C en kan worden toegepast op leidingen die op hoge temperatuur met stoom gereinigd worden (max 200°C). De fluorpolymeer buitenmantel zorgt voor een goede chemische bestendigheid.
15W/m@+10°C, 30W/m@+10°C, 45W/m@+10°C, 60W/m@+10°C